1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Точно безконтактно измерване на температурата

Точно безконтактно измерване на температурата

Инфрачервен температурен сензор с IO-Link и интегриран светодиод като пилотна светлина за ориентация и контрол

  • IO-Link, аналогов изход 4...20 mA и комутиращ изход, свободно програмируеми
  • Емисионната способност на измервания обект може да се настройва през сензор или през IO-Link
  • Прецизни лещи, устойчиви на надраскване, за минимална чувствителност на разсеяна светлина
  • Светодиодна пилотна светлина за ориентация и контрол
  • Симулационна функция: Активира се от сензора или от външен управляващ сигнал

Безконтактно измерване на температурата
За точно измерване на температурата на особено горещи или труднодостъпни обекти, напр. в стоманодобивната или стъкларската промишленост или в производството на пластмаси. Извеждането на измерените стойности става чрез аналоговия изход. Допълнително на разположение са комутиращ изход и IO-Link интерфейс.

Интегрирана светодиодна пилотна светлина
Пилотната светлина показва на потребителя точно позицията и големината на измервателното поле. Зелената светлина може да се разпознае и върху нажежени повърхности. Наред с ниската консумация на ток, светодиодното осветление се характеризира също и с практически неограничен експлоатационен живот.

Програмиране, свързано с партидата
Интегрираният IO-Link комуникационен интерфейс дава възможност за динамично приспособяване на параметрите към приложението през диспечерския пункт. Не се изисква настройка на място, но такава също е възможна с помощта на дисплея и бутоните.