You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. Сензорите за ускорение регистрират „здравето на машината“

Сензорите за ускорение регистрират „здравето на машината“

Пиезоелектрически сензор за ускорение с IEPE интерфейс, устойчива конструкция и голям диапазон на измерване предлага ефективната диагностика на вибрациите.

  • Пиезоелектрически сензор за ускорение тип VSP с IEPE интерфейс
  • Голям диапазон на измерване ± 50 g
  • Устойчива конструкция с IP 67 или IP 68
  • Предлага се също и като версия за застрашени от експлозия зони, ATEX, IECEx
  • За свързване към диагностичната електроника VSE

Сензори за ускорение за ефективна диагностика на вибрациите
Когато става дума да мониторинг на състоянието на машини и съоръжения (Condition Monitoring), сигналът за ускорение играе важна роля. За разлика от останалите физични величини, като налягане и температура, от сигнала за ускорение могат да се определят най-различни признаци, които се отнасят до най-различни симптоми (напр. дисбаланс, повреди вследствие неправилно складиране, кавитация, сблъсък). Изчисляването и контролът на тези признаци се осъществява във външен уред, като диагностичната електроника на ifm от типа VSE или други уреди с IEPE (Integrated electronic piezoelectric) вход. IEPE е стандартен за пазара интерфейс за, наред с другото, сензори за ускорение и се дефинира през чувствителността на сензора, най-често в mV/g (миливолта за g, g = земното ускорение). Сензорите за ускорение от типа VSP се базират на един пиезоелектрически принцип на измерване и са предназначени за амбициозно промишлено приложение.