You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за идентификация
  4. Сега всичко в един RFID уред!

Сега всичко в един RFID уред!

Компактно RFID записващо устройство/четец с интегрирана RFID-HF антена, оценка и CANopen интерфейс за надеждна идентификация на идентификационни маркери

  • Надеждна идентификация на идентификационни маркери на държачи на детайли и продукти
  • Устойчив корпус за монтажна, подаваща и манипулационна техника
  • Активна площ в пет позиции с възможност за гъвкава ориентация
  • Клас на защита IP67 и IP69K за грубо промишлено приложение

Лесна инсталация и употреба
RFID записващото устройство/четец DTC510 вече няма нужда от обичайните обработващи модули. При този уред в компактен корпус са интегрирани RFID-HF антена, електроника и CANopen интерфейс. По този начин отпада необходимостта от допълнително скъпо окабеляване. С принадлежащия EDS файл се гарантира бързо и лесно свързване към по-горните системи за управление с CANopen-Master. Опционално активната площ на антената може да се насочва в пет различни зони на обхват! Така на механичния монтаж не могат да се сложат граници. Типични приложения са проследяването на продукцията, управлението на материалните процеси, както и обратната проследимост. Освен това устойчивата конструкционна форма с клас на защита IP 67 и IP 69K позволява прилагане непосредствено в груба производствена среда.

Примери за приложение

Проследяване на продукцията
В проследяването на продукцията DTC510 може например да запамети номера на държача на детайл върху идентификационния маркер. Така се гарантира, че правилният продукт е на правилното място в правилното време.

Управление на материалните процеси
RFID системата може лесно да установи дали правилният материал е на разположение в правилния момент на правилното място в желаното количество и качество.

Обратна проследимост
Това е важен инструмент за управление и оптимизация на производството. RFID и DTC510 доставят данните, които се изпращат към контролер и към дадена база данни.