1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. По-голяма технологична безопасност между калибриранията

По-голяма технологична безопасност между калибриранията

Прецизни температурни сензори с интегрирано разпознаване на дрейфа посредством PT и NTC елемент

  • Интегрирано разпознаване на дрейфа посредством PT и NTC елемент
  • Перманентното наблюдение на дрейфа повишава технологичната безопасност между калибриранията
  • Интервалите между калибриранията могат да бъдат адаптирани или да отпаднат
  • Към сензора има безплатен калибрационен сертификат от 5 точки
  • Висока точност от ± 0,2 K в диапазона от -10...130C

По-голяма технологична безопасност благодарение на постоянното наблюдение на дрейфа
Сензорите от серия TAD притежават два резистивни елемента с различни характеристични криви (PT и NTC), които се контролират взаимно в процеса. Настъпващ дрейф се разпознава и сигнализира незабавно. Това повишава технологичната безопасност. Всички три технологични стойности (средна стойност, PT елемент, NTC елемент) могат да се документират през IO-Link. По този начин се гарантира постоянна прозрачност за мениджмънта на качеството. Интервалите между калибриранията могат да бъдат адаптирани или да отпаднат.

Фабрично прецизно калибриране в 5 точки
Посредством изравняване на температурата в 5 точки в производствения процес температурният сензор TAD показва в диапазона -10...130C точност от ± 0,2K.


Текущ бюлетин