You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Много повече от обикновена сигнална лампа

Много повече от обикновена сигнална лампа

Сигналната лампа с възможност за гъвкаво конфигуриране с първокласна видимост, модерна LED RGB технология и изключително дълъг експлоатационен живот

  • Първокласна видимост
  • Модерна LED RGB технология – дълъг експлоатационен живот, намалена необходимост от място за складиране
  • През IO-Link или менюто за настройки могат да се конфигурират различни режими
  • Предлага се също и стандартен вариант с дигитални входове
  • Лесен монтаж

Висока производителност
Навсякъде във фабриките сигналните лампи на машините, подаващите системи и съоръженията служат за индикация на състоянието или като предупредителна сигнализация. Иновативните ifm сигнални лампи предлагат редица предимства в сравнение с традиционните сигнални лампи и затова са подходящи и за по-претенциозни приложения.

Гъвкавост и възможност за адаптиране
Принципно сигналните лампи трябва да се адаптират към приложенията. Вместо по трудния начин да се завинтват един за друг различни по цвят модули, новата LED RGB технология дава възможност сигналната лампа да се адаптира в съответствие с конкретните потребности посредством IO-Link или бутона за настройки (напр. постоянно светене, мигане, светкавица, различни цветове, сирена). Това намалява многообразието от варианти и поддържаните на склад количества.

Варианти
Сигналната лампа DV15xx разполага с дигитални входове и може да се конфигурира на уреда посредством бутон за настройка. Сигналната лампа DV25xx може да се управлява и настройва и без бутон за настройка през IO-Link.

За претенциозни среди
По гладката повърхност на осветителното тяло не се задържат нито вода, нито прах. По този начин не могат да полепнат и замърсявания. По този начин се подсигурява и дългосрочна видимост на сигналната лампа. Няма оголени метални компоненти, като винтове или щекери. Затова лампите са особено подходящи за използване в сферата на хранително-вкусовата промишленост, както и в медицинската, фармацевтичната или химическата сфера.

Оптимална видимост
Защитената с патент технология осигурява силна контрастност между светлинното петно на светодиодната светлина и околната среда. Това предлага на потребителя оптимална видимост при наличие на паразитна светлина, например в близост до големи прозорци в залата.

Дълъг експлоатационен живот
Благодарение на приложената LED технология сигналната лампа има много дълъг експлоатационен живот.

Възможност за адаптиране
Благодарение на LED RGB технологията сигналната лампа може да се адаптира индивидуално (постоянно светене, мигане, светкавица, различни цветове). Това намалява многообразието от варианти и поддържаните на склад количества. Лампата може да се включва в различни работни режими, например в аналогов режим за визуализация на нива на напълване. За сирената могат да се настроят 7 сигнални тона.

Лесен монтаж
В обхвата на доставката е включен и цокъл за монтаж. Допълнително може да се получи и вариант с монтажна стойка, която увеличава възможностите за поставяне. Тази монтажна стойка може да се върти на 90 градуса, което дава възможност за монтаж на стена без допълнителни принадлежности. Освен това се предлагат принадлежности и за монтиране на стълб.