1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Компактни сензори за обороти с ATEX одобрение и IO-Link

Компактни сензори за обороти с ATEX одобрение и IO-Link

Следене на оборотите в устойчив компактен метален корпус с интегрирана обработваща електроника, ATEX одобрение и IO-Link

  • Много функции могат да се ползват посредством IO-Link, но и в SIO-Mode
  • Устойчив метален корпус M30: не е необходима допълнителна защита от удари
  • ATEX одобрение, група II, категория 3D
  • Позволява екраниран монтаж
  • Щекерно устройство с 24 V DC захранващо напрежение

Компактно следене на оборотите с IO-Link
При тези сензори за обороти обработващата електроника вече е интегрирана в корпуса на сензора. Това позволява икономически изгоден и лесен за реализиране мониторинг както на ротационните, така и на линеарните движения, що се отнася до превишаването или падането под зададената стойност. Настройката на граничната стойност на оборотите, при която изходът се превключва, става с потенциометър или IO-Link.

Ново: Сензор с конектор M12 и ATEX одобрение
Тези нови сензори се различават от своите предходници по устойчивия метален корпус за екраниран монтаж. Освен това се предлага специален вариант ATEX одобрение, при който не се изисква допълнителна защита от удари.

Сфери на приложение
Особено в областта на транспортното оборудване компактните сензори за обороти намират различни възможности за приложение, например за контрол на лентови транспортьори или кошови елеватори. Тук те обикновено служат за контрол на падане под зададената стойност, блокиране или спиране.

Функции през IO-Link
Сензорите за обороти включват комплексно следене на оборотите. Точката на превключване се настройва посредством многооборотен потенциометър или IO-Link. През IO-Link се въвеждат допълнителни стойности, напр. актуалните обороти или точката на превключване. Параметри, като време за отложен старт, се настройват дистанционно през IO-Link. Освен това IO-Link позволява активирането на режим на работа „прозорец“. Удобството при ползване се увеличава и поради наличието на две независими една от друга точки на превключване с възможност за настройка. Програмираното обучение също може да се осъществи дистанционно през IO-Link. За по-голяма прозрачност на устройството е възможно свързване към ifm SMARTOBSERVER. Разбира се, сензорът, който може да работи с IO-Link, може да работи и в традиционния SIO-Mode.

Начин на функциониране
Интегрираният индуктивен сензор се потиска чрез преминаващите гърбици или други метални превключващи флагове. На базата на времето на демпфериранията модулът за обработка определя продължителността на периода, респективно честотата (действителната стойност на оборотите) и я сравнява с настроената точка на превключване (зададена стойност). По време на автономното действие при стартиране и когато оборотите са по-високи от стойността на включване изходът е превключен. Светодиод сигнализира за падането под зададените обороти и изключването на изхода.