1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Капацитивен сензор за следене на нивото на напълване за промишлени приложения

Капацитивен сензор за следене на нивото на напълване за промишлени приложения

Капацитивният сензор за следене на нивото на напълване без поплавък в металорежещата машина не води до слепване на движещите се части

  • Няма слепване на движещите се части, напр. на поплавъка
  • Измерване на нивото на средите на водна и маслена основа
  • Интегрирана защита срещу свръхпоток, която може да се активира
  • 4 x комутиращи изхода, 2 x комутиращи изхода или 1 x аналогов и 1 x комутиращ изход
  • Налице са 3 дължини (264 mm, 472 mm и 728 mm)

Капацитивен сензор за следене на нивото на напълване
Капацитивният сензор за следене на нивото на напълване LK оценява капацитета на средата. Този принцип на измерване няма нужда от движещи се части и така е нечувствителен към пяна и замърсяване в средата.

Сензорът за промишлени приложения
LK е предназначен за среди на водна и маслена основа и затова е подходящ за прилагане в резервоари за хидравлични и смазочно-охлаждащи течности. Благодарение на интегрираната защита срещу свръхпоток заводските зали остават сухи, а резервоарите, които подлежат на наблюдение, пълни. Наред с конвенционалното пускане през бутоните и дисплея, семейството на LK може да се параметрира по-бързо и лесно през IO-Link (напр. USB интерфейса). Независимо от изходящата функция на сензора, IO-Link прехвърля постоянното ниво на напълване.