You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Калибрационни сертификати за избрани сензори за налягане и температура

Калибрационни сертификати за избрани сензори за налягане и температура

Лесно изтегляне на безплатни заводски сертификати за сензори от сферата на хранително-вкусовата промишленост

  • Заводски сертификати като доказателство, както и за документиране на точността
  • За избрани сензори за налягане и температура в хранително-вкусовата промишленост
  • Изтеглете от: www.factory-certificate.ifm
  • Спестява разходи и необходимостта от поръчка
  • Други подробни и индивидуални калибрационни сертификати, които могат да се поръчат отделно

Лесно изтегляне на калибрационен сертификат
Точността на измервателните уреди в производствените процеси е от решаващо значение за качеството на крайния продукт. Затова за избрани сензори за налягане и температура за хранително-вкусовата промишленост ifm предлага безплатен заводски сертификат от 3 точки. Той е на разположение за изтегляне в продължение на 5 години. Просто на www.factory-certificate.ifm влезте в „my ifm“, въведете серийния номер и изтеглете сертификата. Тази процедура спестява разходи и време, тъй като не е необходима отделна поръчка. На базата на заводския сертификат калибрирането на входа при клиента може да отпадне.

Други сертификати
Други сертификати, напр. заводските сертификати за съответствие или свидетелствата за изпитване на материалите съгласно EN 10204, както и свидетелствата за калибриране съгласно ISO или DAkkS, могат също да се поръчат отделно.