You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Един сензор с две измервани стойности посредством IO-Link

Един сензор с две измервани стойности посредством IO-Link

Измерване на ниво на напълване и на температура за среди на водна и маслена основа само с един проводник благодарение на IO-Link

  • Измерване на ниво на напълване и на температура за среди на водна и маслена основа
  • Интегрирана защита срещу свръхпоток, която може да се активира
  • Свободно конфигурируеми изходи за ниво на напълване или температура
  • 4 x комутиращи изхода или 1 x аналогов и 1 x комутиращ изход
  • Налице са 3 дължини (264 mm, 472 mm и 728 mm)

Един сензор, две измервани стойности
Типични сфери на приложение са хидравличните агрегати и металорежещите машини. Предимството на този сензор: Комбинираното измерване на нивото на напълване и на температурата само с един уред намалява броя на сензорите, местата за монтаж и поддържаните на склад количества, както и труда по инсталирането.

Предимствата на IO-Link
IO-Link пренася двете измервани величини (ниво на напълване, температура) като дигитални технологични стойности през само един проводник. По този начин е необходим само един входящ порт към управлението. Параметрирането на IO-Link е просто и спестява време.

Лесен монтаж
Благодарение на променливата дължина при монтаж и скриването на местата на клемните блокове сензорът може да се монтира гъвкаво.