You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Входният модул M8 превръща дигиталните сигнали в IO-Link

Входният модул M8 превръща дигиталните сигнали в IO-Link

За разширяване на пригодените за употреба в полеви условия и компактни IO-Link Master модули с дигитални входове

  • За разширяване на IO-Link Master модулите с дигитални входове
  • Компактни благодарение на буксите M8
  • Устойчив пластмасов корпус с малки размери за тесни места за вграждане
  • Разпознаване на късо съединение и пренатоварване

Дигитални входове за IO-Link
Благодарение на новите входни модули IO-Link пригодените за употреба в полеви условия IO-Link Master модули могат да бъдат разширени с дигитални входове лесно и икономично. Компактният вариант с M8 се прилага навсякъде на места, където трябва да бъдат уловени дигитални сигнали в много малко пространство. На разположение са до осем порта M8, устойчиви на пренатоварване и късо съединение. Те улавят децентрализирано 8 дигитални сензорни сигнала и ги свързват в IO-Link комуникация. Свързването към Master се осъществява посредством свързващ кабел M12. През IO-Link има на разположение анализ на грешките.

Устойчивост
Устойчивият пластмасов корпус отговоря на изискванията за ползване в полеви условия.