1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. ioControl – здрав входно/изходен модул

ioControl – здрав входно/изходен модул

Модул за мобилни приложения с интегрирано управление и висок клас на защита

  • Входно/изходен модул за мобилни приложения с висок клас на защита и компактни конектори съгласно германските стандарти
  • Може да се използва като самостоятелно, свободно програмируемо чрез CODESYS малко управление
  • Интерфейс с дисплей и клавиатура за параметриране
  • Параметрируема входяща/изходяща функция
  • Два CAN интерфейса с CANopen и J1939 протокол

Децентрализиран входно/изходен модул и малко управление в един модул
ioControl представлява децентрализиран входно/изходен модул, който е свързан с управлението чрез CAN шина. Той се монтира отделно от управлението на отдалечени части на машината, където се генерират или където са нужни сигналите. Високият клас на защита и здравият корпус позволяват външен монтаж директно в замърсени зони и зони, изложени на пръски. Лесното и безопасно свързване на сензорите и актуаторите се осъществява чрез широко използваните в мобилната автоматизация конектори съгласно германските стандарти. Свързването на CAN шината в мрежа се осъществява чрез предварително конфигуриран Drop кабел. Освен приложението като параметрируем входно/изходен модул, ioControl може да се използва и като малко управление за полеви условия. За целта на разположение като система за програмиране е CODESYS.