1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-i модул за безопасност на труда (Safety at Work)

AS-i модул за безопасност на труда (Safety at Work)

Два безопасни цифрови входа, както и два стандартни изхода на един адрес

  • 2 безопасни цифрови входа и 2 стандартни изхода
  • Свързване на два безопасни индуктивни сензора с OSSD изходи или защитни светлинни решетки на само един AS-i адрес
  • Сертифициран съгласно EN 62061 / SIL2 и EN ISO 13849-1 / PL d
  • Прецизна и гъвкава бърза инсталация
  • Захранване на модула от AS интерфейс

Безопасен модул ClassicLine
С този безопасен входящ модул е възможно свързването на компоненти за безопасност без интегриран AS-i интерфейс към AS-i система за безопасност на труда.

За компоненти без AS-i интерфейс
Това позволява свързването на два 2-канални индуктивни сензора с електронни OSSD изходи (напр. GG712S) или защитна светлинна решетка до Performance Level d съгласно EN 13849-1 с 4-жилен стандартен свързващ кабел към само един AS-i адрес. Два интегрирани изхода позволяват свързването на два актуатора, напр. сигнални лампи или релета. Електрическото захранване на безопасните сензори и изходите се осъществяват изцяло от AS-i.

Предимства и ползи за клиентите
Безопасните сензори с разход на ток под 200 mA могат да се използват на AC509S без допълнителна енергия. Свързването се осъществява чрез жълтия плосък AS-i кабел.

Бързо AS-i свързване
Технологията за бързо свързване осигурява безопасност и гъвкавост на монтажа от най-високо ниво. Плоският AS-i кабел може да се свърже от три различни посоки.

Диагностика на място
Светодиодите показват състоянието на входовете и изходите, както и на комуникацията.

Безопасност
Безопасният AS-i модул AC509S регистрира свързаните с безопасността състояния на два електронни контакта с по два самопроверяващи се полупроводникови превключващи изхода (OSSD). Модулът удовлетворява изискванията до SIL2 съгласно EN 62061 и PL d съгласно EN13849-1. Интелигентното следене на комуникацията изключва сигналните изходи в случай на неизправност.

Пускане в експлоатация
Адресирането на модула може да се извърши без наличие на напрежение преди монтажа или в монтирано и окабелено състояние с помощта на конектора за адресиране. За тази цел са необходими единствено устройството за адресиране AC1154, както и кабелът за адресиране E70213.


Текущ бюлетин