You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Устройство IO-Link

Устройство IO-Link

Децентрализирано превключване на цифрови изходи чрез IO-Link – разширяване на управляващи IO-Link Master с до 12 цифрови изхода

  • Децентрализирано превключване на цифрови изходи чрез IO-Link
  • За разширяване на управляващи IO-Link Master с до 12 цифрови изхода
  • Варианти за индустриални приложения и за първи път и за хигиенни зони
  • Два галванично разделени и отделни включващи се електрически захранвания
  • До 1,8 A изходен ток

Децентрализирано превключване на изходи чрез IO-Link
С новите изходни модули IO-Link използваните в полеви условия управляващи IO-Link Master от ifm могат да се разширяват изгодно с мощни цифрови изходи. Типичните задачи са децентрализирано превключване на товари и актуатори.

Области на приложение
Модулите се предлагат в два варианта: Полевият модул в оранжев цвят от серията Coolant е устойчив на масла и смазочно-охлаждаща течност. Благодарение на това той е подходящ за общи индустриални приложения. Благодарение на използваните материали на корпуса сивият модул е оптимизиран за употреба в хигиенни зони и хранително-вкусовата промишленост. Той притежава висок клас на защита IP 68 / IP 69K.