You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. Стандартен контролер и контролер на безопасността в един модул

Стандартен контролер и контролер на безопасността в един модул

Мощен 32-битов контролер, който може да се използва като контролер за безопасност (SIL2 / PL d) с поддържане на безопасност CANopen

  • Мощен 32-битов триядрен контролер с голяма памет за приложения
  • Може да се използва като контролер за безопасност (SIL2 / PL d) с поддържане на безопасност CANopen
  • Независими управления с мащабируеми конфигурации от входно-изходни интерфейси за стандартни приложения и приложения за безопасност
  • Два Ethernet порта с вграден комутатор

Мощен стандартен PLC и PLC за безопасност в един модул
Съвременните превозни средства и мобилните работни машини се нуждаят от мощна управляваща електроника, за да могат да обработват голям брой входни изходни сигнали. За тази цел беше разработен новият ecomatController от 3-то поколение. Той разполага с два работещи независимо един от друг 32-битови PLC, като единият от тях е сертифициран като контролер за безопасност.
Освен поддържащите диагностика многофункционални входове и изходи, устройството е оборудвано с два Ethernet порта и четири CAN интерфейса. CAN интерфейсите поддържат всички основни шинни протоколи (CANopen, CANopen Safety и J1939) и прозрачен и осигуряващ предварителна обработка обмен на данни.
Програмирането CODESYS (версия 3.5) позволява лесно интегриране на функциите за управление в приложната програма.

Функции и предимства

Здрава механична конструкция
Интегрираната в компактен метален корпус управляваща електроника предлага всички необходими връзки за входовете и изходите, комуникацията и програмирането благодарение на монтирания отпред, подходящ за мобилни приложения и кодиран централен щекер. RGB светодиодите за индикация на състоянието показват основните системни съобщения.

Мощна електроника
Сърцето на управлението, проектирано съгласно валидните стандарти за електроника за мобилни приложения, е един от най-модерните многоядрени 32-битови процесори с тактова честота 300 MHz. Голямата 6 MB памет за приложения включва система за съхранение на файлове с размер 1 MB. Две програмируеми независимо едно от друго управления при необходимост позволяват разделянето на приложния софтуер. При това частта от програмата, свързана с безопасността, може да се изпълнява без влияние от общото изпълнение на програмата. Това осигурява безопасна работа, дори и при комплексни функции за управление. Контролерът може да се използва в приложения до EN 13849 PL d и EN 62061 SIL cl2.

Конфигурируеми входове и изходи
Входовете и изходите могат да се конфигурират като цифров, честотен или аналогов вход с функция за диагностика, или като вход за измерването на съпротивлението. Аналоговите входове позволяват както измерването на ток, така и измерването на напрежение. Изходите могат да се конфигурират като поддържащи диагностика цифрови или ШИМ изходи с или без регулиране на тока. Всички входове и изходи могат при необходимост да се конфигурират като канали за безопасност. Към тях могат да се свързват директно сензори и актуатори за безопасност, които могат да се обработват в приложния софтуер.

Програмируеми съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
Програмирането се извършва със стандартизирани IEC 61131-3 езици. За специални функции, както и за приложенията за безопасност, са налице доказани и сертифицирани библиотеки. За техническото обслужване, диагностиката и за актуализациите се предлагат TFTP чрез Ethernet и инструментът за техническо обслужване. Чрез приложен интерфейс за дисплеи PDM от ifm и чрез модул за разработване на софтуер ifm предлага тези функции и за приложения на клиенти.

Интерфейси с разширена функционалност
Наред с RS-232 и Ethernet интерфейса с интегриран комутатор всички контролери са оборудвани с четири CAN интерфейса съгласно ISO 11898. Всички CAN интерфейси поддържат основните шинни протоколи CANopen Safety, CANopen и J1939.