You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Изпълнение O1D с PMD технология

Изпълнение O1D с PMD технология

Може да се използва в приложения с потискане на фона

  • Оптично измерване на разстоянието с обхват до 10 m
  • 2 превключващи изхода, като единият от тях може да се параметрира като аналогов изход
  • Устойчив на паразитна светлина до 100 000 lux
  • Може да се използва в приложения с потискане на фона
  • Изключително лесна настройка и смяна на сензора благодарение на IO-Link

PMD сензори за разстояние с IO-Link
Благодарение на иновативния метод за интегрирано в чипа измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология сензорът притежава способностите на измервателна система. Разширението на функционалността с помощта на IO-Link сега позволява лесно, но комфортно параметриране и прехвърляне на стойността за разстоянието. В допълнение сега е възможно подаване на силата на сигнала чрез IO-Link. По този начин е възможно разграничаването на различните компоненти в дадено приложение само на базата на контраста на обектите им. Благодарение на високата устойчивост на паразитна светлина от 100 000 lux дори и пряката слънчева светлина върху сензора или целта на O1D не оказва никакво влияние. Той работи винаги надеждно и прецизно.