You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Тарифи за данни

Тарифи: Минималният обем на поръчката за io-key е 12 месеца.

Няма два еднакви варианта на употреба. Поради това ние Ви предлагаме различни тарифи за данни и допълнителни опции, които Ви позволяват да създадете персонална конфигурация на io-key, която да отговаря на Вашите нужди. Всяка от тарифите включва следните базови услуги:

  • Вашият личен акаунт в io-key става достъпен в облака на ifm
  • Съхранение на хронологията на стойностите pпродължава от измерването до 12 месеца след това
  • Автоматично активиране на бъдещи функции за комфорт във Вашия акаунт в io-key
  • Вашите данни се съхраняват безопасно в базиран в Германия облак, чрез което се гарантира постоянна защита
  • Бързо съдействие от нашите квалифицирани сервизни техници при необходимост
  • Функция за превключване на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА за дефиниране на прости опции за превключване чрез акаунта в io-key
  • Предаване на данни от io-key към облака на ifm

Достъпът до облака и предаването на данни ще се фактурира прозрачно на базата на принципа на фиксираната тарифа в съответствие със съответния интервал на предаване – с възможност за прекратяване по всяко време.

io-key Европа AIK001

Достъпен в:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Фарьорските острови, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, о. Гърнси, Унгария, Ирландия, Исландия, остров Ман, Италия, Джърси, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания

     
Интервал на предаване
1x /ден
  Интервал на предаване
1x /час
  Интервал на предаване
1x /минута
  Интервал на предаване
1x /10 сек.
За ежедневни запитвания:
• Нива на напълване
• Номинални значения на нива
  За ежечасни запитвания:
• Състояния
• Температурни стойности
  За чести запитвания:
• Технологични стойности
• Стойности на машини
• Отчитане на позиция
  За критични запитвания:
• Състояния на материал
• Прогнозно техническо обслужване
• Превключване на сензори
• Критично наблюдение

Номера на артикули: AIS910
Цена – вижте по-долу

  Номера на артикули: AIS911
Цена – вижте по-долу
  Номера на артикули: AIS912
Цена – вижте по-долу
  Номера на артикули: AIS913
Цена – вижте по-долу

io-key по целия свят AIK050

Достъпен в: Австралия, Канада, Малайзия, Южна Африка, Обединени арабски емирства, САЩ

     
Интервал на предаване
1x /ден
  Интервал на предаване
1x /час
  Интервал на предаване
1x /минута
  Интервал на предаване
1x /10 сек.
За ежедневни запитвания:
• Нива на напълване
• Номинални значения на нива
  За ежечасни запитвания:
• Състояния
• Температурни стойности
  За чести запитвания:
• Технологични стойности
• Стойности на машини
• Отчитане на позиция
  За критични запитвания:
• Състояния на материал
• Прогнозно техническо обслужване
• Превключване на сензори
• Критично наблюдение

Номера на артикули:
AIS950
Цена – вижте по-долу

  Номера на артикули:
AIS951
Цена – вижте по-долу
  Номера на артикули:
AIS952
Цена – вижте по-долу
  Номера на артикули:
AIS953
Цена – вижте по-долу
Допълнителна опция за AIK001 и AIK050
Съхранение в облак
Включено в договорите за данни за 1 година
безплатно   Функция за превключване на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА
Независимо от предаването на данни
безплатно
         

SMS известия
До 10 SMS


Цена – вижте по-долу
 
Функция за аларма на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА
До 1000 аларми/месец от устройство


Цена – вижте по-долу

Номера на артикули:AIS991

 

Номера на артикули:AIS990


SMS услуга:
Във Вашия акаунт в io-key можете да създавате предупредителни съобщения, които да Ви информират, когато сигналът от сензор надвиши зададената гранична стойност. SMS услугата изпраща тези предупредителни съобщения като текстове до свободно избираеми номера за повиквания, като по този начин осигурява малко време за реакция при необходимост.

 


Функция за аларма на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА:
io-key може да сравнява непрекъснато текущата стойност на сензора директно с определена гранична
или прагова стойност. При активирана функция за аларма на КРАЙНИ УСТРОЙСТВА, io-key ще изпраща предупредително съобщение към облака почти в реално време, ако бъде превишена граничната стойност – независимо от свързания с тарифата интервал на предаване.Програма за съставяне на анализи
 

Цена – вижте по-долу

Номера на артикули:AIS992


Програма за анализи:
С новата програма за анализи можете да генерирате още по-значима информация от данните, предавани от всеки от Вашите io-key, като по този начин превръщате „повечето стойности“ в „добавена стойност“. С помощта на плъзгане и пускане, можете да добавяте данни, да ги свързвате и по този начин да оформяте процесите по-интелигентно и съобразено с Вашите нужди. С други думи: Какъвто и да е Вашият въпрос относно процеса: с io-ключа и програмата за анализи винаги ще генерирате надеждни отговори сами.

Тя позволява, например, определяне на общия запас от няколко резервоара чрез комбиниране на стойностите на нивата, може да определи изолирани отклонения от осреднено температурно ниво за по-ефективен контрол на охлаждащите или термичните процеси, или може да осигури среда според нуждите, като сравнява действителното търсене с текущия дебит.

Поръчка за покупка на даннов модел и облачни услуги за ifm io-key AIK001/AIK050

Минималният срок/минималното количество на поръчката за всяка от тарифите е 12 месеца на io-key. Фактурирането е на базата на авансово плащане за всеки 12-месечен период. Договорът ще се подновява автоматично на всеки 12 месеца, освен ако не бъде прекратен чрез уведомление 3 месеца преди края на договора.

« към прегледа