You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Настройка на параметрите на IO-Link чрез мастъра

LR DEVICE Софтуер за настройка на параметри чрез IO-Link master

 • Лесна и бърза настройка на параметрите на IO-Link master на ifm
 • Ясно представяне
 • Лесна и бърза настройка на параметрите на устройството (връзка „точка към множество точки“)
 • Подлежащи на прехвърляне набори от параметри
 • Автоматична идентификация на устройства с IO-Link (също от чужди производители)
 • Директно импортиране на IODD от платформата IODD-Finder*)
  *) ако има връзка с интернет

Характеристики

 • Настройка на параметри онлайн и офлайн
 • Поддържа всички устройства с IO-Link (Спецификация IO-Link V1.0 и V1.1)
 • Описание на софтуера и параметрите на всички поддържани езици
 • Текстове с подробно описание на съдържанието на всички параметри
 • Групирани в съответствие с темите набори от параметри
 • Настройка на параметрите на модули IO-Link master (серия AL1xxx) на ifm
 • Поддържа най-новите устройства и актуатори с IO-Link на ifm
 • Настройка на параметри на устройства чрез мрежата

Ползи за клиента

 • Оптимизация чрез графична визуализация на технологичните стойности
 • Съкратено време за настройка
 • Оптимизиран процес на смяна на устройства
 • Запис на набори от параметри без хартия

Графично представяне на технологичните стойности

 • Графично сравнение на технологичните стойности и с превключващи изходи
 • Точно, ясно представяне на технологичните стойности
 • Експортиране на технологичните стойности в таблица

Документиране и архивиране

 • Запаметяване/зареждане на набори от параметри
 • Архивни набори от параметри като PDF файл

Откриване на устройства

 • Автоматична идентификация на модули IO-Link master и свързани сензори/актуатори с IO-Link
 • Автоматично импортиране на необходимото IODD*)
 • Показване на характеристичните стойности на сензорите
 • Запаметяване на правилното прехвърляне на параметри чрез разпознаване на несъвместими устройства
 • Добавяне на нови и актуализирани файлова на IODD

Характеристики

 • Настройка на параметри на модули IO-Link master на ifm и устройства с IO-Link чрез мрежа
 • Едновременно записване на параметри на множество устройства по едно и също време
 • Помощните текстове и границите на стойности подпомагат въвеждането на параметри на етапа на въвеждане
 • Надеждност на работата чрез откриване на устройства и възстановяване на стойности по подразбиране
 • Показване на качеството на комуникацията на IO-Link
 • Създаване и показване на идентификатори на оборудването (специфични за приложението маркери)
 • Добавяне, актуализиране и изчистване на IODD (също от чужди производители) с щракване на мишката*)
  *) ако има връзка с интернет

Допълнителна обработка на стойности от сензорите чрез свободно мащабируемите модули LINERECORDER
Основата на софтуера LINERECORDER затваря информационния кръг от сигнала на сензора до света на електронните системи за управление и ERP решенията (напр. SAP).

Изисквания към системата:

 • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • CPU Intel Dual Core 2,0 GHz
 • 2 GB RAM
 • 5 GB свободно пространство в диска
 • Уеббраузър
  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge