You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Импулсен захранващ блок с висока мощност и голям резерв

Импулсен захранващ блок с висока мощност и голям резерв

  • 50% резерва за макс. 4 секунди
  • AC вход с широк диапазон
  • Компактна, тясна форма
  • Висок КПД от прибл. 95%
  • Светодиоди за OVL и DC ok изход

Висока мощност
С 50% резерва до 4 секунди захранващите блокове предлагат достатъчна мощност, за да се осигури независимо справяне с кратковременните пикове на тока при експлоатация в граничния диапазон.

Ефективност
Захранващите блокове са проектирани да бъдат много ефективни и постигат КПД над средното от прибл. 95%. Това икономисва разходи за енергия и намалява топлинните загуби в разпределителния шкаф.

Компактност
Благодарение на иновативните технологии новите захранващи блокове на ifm се нуждаят от значително по-малко място в разпределителния шкаф в сравнение с обичайните захранващи блокове на разпределителните шкафове.

Резерва
Захранващите блокове предлагат отлични резерви до 50% в продължение на до четири секунди за надеждно справяне с кратковременните токови натоварвания.

Ограничаване на включващия ток
Вместо ограничаване на включващия ток с обикновен NTC елемент, при новите импулсни захранващи блокове на ifm кондензаторите се зареждат под управлението на микропроцесор. По този начин се постига оптимално пускане на напрежението.

Продължително време на автономна работа при пълно натоварване
При кратковременно отпадане на мрежовото захранване, например при нестационарни процеси в захранващата мрежа, се осигурява напрежение за няколко милисекунди.

Голям диапазон на работната температура
Импулсните захранвания на ifm осигуряват специфичната номинална мощност за целия температурен диапазон. Чак след работна температура от 60°C трябва да бъде взето под внимание влошаване на параметрите.

Двойни клеми
Всички импулсни 24 V захранващи блокове разполагат с двойни клеми. Това улеснява окабеляването и осигурява по-добра прегледност в разпределителния шкаф.