• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

AS-i осветени бутони с M12 връзка

  • 2 бутона и 2 LED изхода
  • Бутони с тактилна точка на натиск като защита срещу инцидентно задействане
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с висок клас на защита
  • Бърз и гъвкав монтаж
  • Модулът се доставя директно от AS-интерфейса

Здравина за полеви приложения

Благодарение на нов иновативен корпус, ifm предоставя два нови осветени модула с бутони. Те разполагат с два бутона и 2 вида LED изход. Високата степен на защита означава, че модулите могат да се използват на полето, т.е. близо до процеса. Няма големи разстояния между сензорите/актуаторите и шкафа за управление.

Изпълнение в полето

Технологията за свързване M12 осигурява висока степен на надеждност и гъвкавост на инсталацията. И двата модула се доставят само чрез AS-i; допълнителен източник на напрежение от 24-V не се изисква. Модулите се монтират през съществуващи отвори M4.

Настройка

Модулите за AS-i интерфейс се адресират чрез предния конектор М12. Модулите могат да се свързват към адресиращо устройство с помощта на стандартен свързващ кабел.

Диагностика

Светодиодът за повреда на конектора M12 осигурява лесно локализиране на повреда, като например откриване на грешка в комуникацията.

Продукти