You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

ISOBUS шлюз за селскостопанска техника

  • Надеждна комуникация между допълнителното устройство и влекача
  • Предварително инсталиран набор обекти за ISOBUS за визуализация на „Universal Terminal“
  • Лесно конфигуриране чрез CODESYS с помощта на ISOBUS библиотеки
  • Бързо и лесно внедряване без допълнителни разходи за лицензи
  • AEF сертифициране

ISOBUS може да е толкова лесен

ISOBUS шлюзът позволява лесно интегриране на функциите на ISOBUS в програмата за контрол на допълнително устройство за селскостопанска техника. За целта предоставената функционална библиотека се зарежда чрез CODESYS V2.3 или V3.5 в съществуващата приложна програма, където конфигурира визуализацията в съответствие със съответните изисквания.

Оптимизирани обработки

Благодарение на оптимизираната обработка на данни се предават само стойностите, които трябва да се визуализират на свързания дисплей, което значително намалява натоварването на шината за данни. Благодарение на значителното намаляване на усилията за внедряване разходите за разработка са сведени до минимум. За използване на ISOBUS шлюза не се изискват допълнителни лицензионни такси.

Plug & Play с ISOBUS клемите

ISOBUS шлюзът позволява лесно използване на съществуващия в трактора дисплей чрез ISOBUS. За тази цел шлюзът се монтира между контролера в допълнителното устройство и връзката към трактора. С помощта на библиотеките, предоставени в CODESYS, визуализацията, запазена на шлюза, се настройва лесно в съответствие с индивидуалното приложение. За тази цел са достъпни най-често използваните обекти за визуализация на ISOBUS.
Освен това се поддържа функцията AUX (Допълнителна контролна функция), така че боравенето със съответната машина да може да бъде индивидуално приспособено към приложението. Благодарение на удобния конектор M12 ISOBUS шлюзът може лесно да бъде свързан с всеки мобилен контролер на ifm чрез CAN интерфейса, дори и на по-късен етап.

Предназначен е за приложения с повишена надеждност

ISOBUS шлюзът може да се използва с бордови мрежи за 12 V и 24 V.
Високият клас на защита IP 67 и затворената повърхност осигуряват защита дори при неблагоприятни условия на околната среда. Функциите на ISOBUS шлюза не се влияят дори от екстремните температури или постоянните удари и вибрации.

Аксесоари