You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Импулсен разширител за 24 V импулси за превключване

  • Разтягане и/или забавяне на 24 V импулси за превключване
  • Подходящ за използване в полето
  • 2-канална версия
  • Надеждна технология за свързване M12
  • Възможно е задаване на параметри чрез IO-Link

Никога не пропускайте импулс

Особено при процеси с къси импулси за превключване е предизвикателство за системата за управление да открие надеждно всеки един импулс за превключване на сензор. Това е мястото, където разширителят на импулси идва: всеки входен импулс, независимо колко кратък е, се извежда като превключващ сигнал с определена продължителност. Освен това може да се зададе време на закъснение за изхода на превключващите сигнали.

Две опции за настройка на параметри

Светодиодният дисплей и двата бутона позволяват лесна настройка на параметрите директно на устройството. Като алтернатива, импулсният разширител може да бъде настроен и чрез IO-Link.

Лесно свързване

Директната връзка с други устройства в полето се осъществява чрез здрава и индустриално съвместима технология за свързване M12. Импулсният разширител може да бъде свързан директно към сензор с M12 конектор, например.

Използване в полето

Общите релета за таймер са предназначени за използване в контролния шкаф. За разлика от тях, импулсният разширител може да се използва директно в полето благодарение на високата си IP защита. Това спестява ценно място в контролния шкаф.

Изходните импулси могат да бъдат дефинирани чрез три параметъра

Забавяне на разпространението на сигнала при превключване:

Изходният импулс се превключва по-късно от входния импулс.

Забавяне на изключването:

Изходният импулс се изключва по-късно от входния импулс.

Време на задържане:

Определя продължителността на изходния импулс.