You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

За AS-i и IO-Link: пасивен разпределител на захранване за хигиенни зони

  • Здрав промишлен модул захранва до 8 бр. модули IO-Link Master или участници в AS-i
  • Материалът на корпуса отговаря на хигиенните изисквания за производство на храна
  • Електрическото захранване се подава чрез стандартни захранващи кабели M12, с код А
  • Контрол за токово претоварване на всеки от портовете

Две опции

Пасивният разпределител на захранване може да се управлява в AS-i мрежи или в структури с IO-Link. Това помага да се сведе до минимум складовата наличност, особено там, където се използват двете технологии. Чрез стандартни гнезда М12 могат да се свързват до 8 участника, били те интелигентни AS-i сензори или актуатори, или модули IO-Link Master.

Здрава конструкция за приложения с високи изисквания

Специалният материал на корпуса и високата защита срещу проникване дават възможност за работа в зони с чести процеси на интензивно почистване, например в хранителната промишленост. Модулът сигнализира за прекомерен ток през порта чрез червен светодиод. По този начин могат да се избегнат неизправности или повреди на инфраструктурата, актуаторите и дори на инсталацията.

Предимства и ползи за клиента

AS-i или IO-Link разпределител на захранване

Тези разпределители на захранване могат да се използват в хигиенни приложения благодарение на използваните материали и на иновативната конструкция на техния корпус. 4-пътни или 8-пътни разпределители на захранване могат да се използват за подаване на захранване към до 8 участника в AS-i, напр. клапанови глави, сензори за завъртане на 90 градуса, органи за управление на двигатели и т.н., или за електрическо захранване на модули IO-Link Master. Откриването на токово претоварване се показва чрез мигащ червен светодиод при съответната връзка M12, когато се черпи ток, по-голям от разрешените 4,4 A на канал.