You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Винаги знайте къде се намирате: обратна връзка за позиция за сферични кранове

  • Типът на крана и неговата позиция се виждат директно в инсталацията
  • Директна визуализация благодарение на гъвкавия индикатор за позиция на клапаните за насочен поток за Т-образни, L-образни и Y-образни портове
  • Свободното ъглово регулиране на целите намалява версиите на типовете и складовата наличност
  • Универсално приложими за задвижвания съгласно VDI/VDE 3845

Обратна връзка за приспособима позиция

На сферичните кранове са монтирани превключващи гърбици за обратна връзка за позицията им. Регулируеми демпфериращи елементи дават възможност да се използват дискови амортизатори при стандартните и при индивидуалните приложения на обратната връзка за позиция.

Позиция на сферичния кран от пръв поглед

Уникалността на този дисков амортизатор е регулируемият индикатор за позиция върху горната страна, който може да се адаптира лесно към L-образен порт чрез друг индикаторен елемент и към кранове с Т-образни, L-образни портове. Това прави възможна ясната визуализация на позицията на сферичния кран директно в системата.

Дискови амортизатори