You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Радиочестотна идентификация (RFID) за Индустрия 4.0: IoT решения с директна връзка към инфраструктурата на информационната техника (IT)

  • Опростена инфраструктура: директен обмен на данни между системата RFID и нивото на ІТ (информационната техника)
  • Стандартните Ethernet протоколи опростяват интеграцията и оперативната съвместимост
  • Разнообразието от продукти позволява да се удовлетворят изискванията на всяка място
  • Визуализаторът на IoT Core опростява избора и предаването на URL адреса на измервателни точки

ІТ решение за проследяване и контрол без обходни пътища

Системите RFID са отлично решение, когато става дума за проследяване на продукти в интралогистиката. Новите RFID решения с възможност за работа в IoT от серията DTExx5 сега правят внедряването на системи за проследяване и контрол още по-просто и лесно благодарение на установяването на пряка връзка с ІТ системата.

Визуализатор на IoT Core: лесен достъп до URL на измервателните точки

Асортиментът включва компактни UHF и HF (СВЧ и ВЧ) решения, а така също Високо Честотен модул за оценка, до 4 антени. Всички модули се доставят с Ethernet интерфейс за двупосочно предаване на информация чрез HTTP, JSON или MQTT. Благодарение на компактния визуализатор IoT Core, потребителите получават лесен достъп до URL адреса на всички измервателни точки. Това прави много лесно интегрирането в собственото им софтуерно приложение.

IoT Core на ifm: Лесно интегриране в информационната среда

Чрез IoT Core на ifm устройствата могат да предоставят данни, събития и услуги на заинтересованите страни. IoT Core на ifm поддържа различни протоколи в средата на Internet, като HTTP, MQTT и JSON.

Правилното решение за всяко приложение:

DTE105 HF и антени

Приложенията се намират в производствени линии, където модулът за оценка се използва за контрол на потока на материала или в управляеми системи за обработка на материали за кодиране на държачи на детайли.

Компактен Високо Честотен модул DTE605

Компактният модул е идеален за запис/четене на дълги разстояния.

Компактен Свръх Високо Честотен модул DTE805/905

Компактната Свръх Високо Честотен система за радиочестотна идентификация е подходяща за големи обхвати. В логистиката на материали, например, устройството може да определи дали подходящият материал е в необходимото количество за производствената поръчка.