You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Интелигентно електрическо захранване директно на място

  • Полевият монтаж намалява загубите на напрежение в дългите кабели
  • Благодарение на класа на защита IP 67K не е необходим шкаф за управление.
  • Изходите са защитени чрез електронни предпазители.
  • Изходното напрежение може да се регулира, токът на всеки от изходите може да се настройва поотделно.
  • Светодиоди за състоянието и за диагностика

Електрическо захранване в полеви условия

Все повече потребители монтират компоненти за управление децентрализирано на машината, вместо в шкафа за управление, например IO-Link Master или други полеви модули. При класическото захранване от шкафа за управление възникват критични падове на напрежението поради големите токове през дългите кабели. За предотвратяване на това, ifm предлага мощно захранване за монтиране директно на място.

Допълнителни предимства и ползи за клиента

Регулируеми изходи

Напрежението 24 V на изходните вериги може да се настройва в ограничена степен чрез бутони върху захранването. То може например, да се повишава малко, така че въпреки пада на напрежение в по -дълги захранващи линии, към свързания потребител все още да се подават точно 24 V. Потребителят също може да настройва тока на сработване на четирите електронни предпазителя. Това осигурява максимална защита при късо съединение или претоварване във вторичната верига.

Управление и дисплей

Върху предния панел на захранването има три бутона за настройка на стойностите на тока и напрежението. Ред светодиоди с различни цветове осигурява също бърз преглед на състоянието и осигурява възможност за бърза диагностика при възникване на повреди. Той показва токовото натоварване на захранващото устройство или на отделните изходни вериги от 0 ... 200 %, зададените стойности за тока и напрежението и сработилите предпазители. За всяка от изходните вериги има бутон за възстановяване на началното състояние на предпазителя.

По-голяма надеждност

Електронните предпазители откриват надеждно къси съединения, дори при голямо съпротивление на линията. Понеже четирите изходни вериги са защитени поотделно, дефектна верига се изключва избирателно, а изправните вериги продължават да функционират надеждно. Захранването е гарантирано дори при пикови токове, възникващи например при включване на капацитивни товари.

Представете си какво би означавало, ако вашата система може да бъде окабелена без контролен шкаф.

Защита във вторичната верига.

Вградените електронни предпазители защитават надеждно свързаните към захранването 24 V компоненти от токово претоварване и късо съединение.

Аксесоари