You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Просто надеждни: безотказни сензори за мобилни машини

  • Сензорът за безопасност се установява в безопасно състояние – логическа „0“, веднага след потискането на въздействието върху сензора.
  • Намаляват се разходите и времето за монтаж, понеже е необходима мишена само в крайната позиция
  • Подробна самодиагностика за продължителна работа без техническо обслужване
  • Конструиран е за използване в тежки условия на околната среда

Мишената активира безопасно състояние
Сензорите за безопасност превключват в безопасно състояние веднага щом мишената бъде открита в рамките на безопасното разстояние за изключване. Свързаната с безопасността функция е реверсирана в сравнение с предишните сензори за безопасност. Тази функция е отлична за приложения като защита на инсталации на кранове или промишлени роботи, тъй като мишените трябва да бъдат монтирани само в крайните позиции. Броят на металните мишени, също така и сложността на инсталацията, са намалени значително.

Отлично оборудван за мобилна употреба
Благодарение на здравата конструкция сензорът е много подходящ за използване в мобилни машини. Приложения на мобилни машини, като следене на дали опорите са изтеглени докрай или кошовете за отпадъци са захванати по правилния начин. Нито силните вибрации, нито екстремните температури и процесите на почистване не засягат по никакъв начин функцията на сензора за безопасност.

Надеждна работа без прекъсвания
Сензорът има сложни вътрешни диагностични функции. Наред с другото, те откриват надеждно дефекти на компоненти, къси съединения или кръстосани повреди и изключват изходите при неизправност. Когато се използва според предписанията, не е необходимо техническо обслужване на сензора.