You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Безопасност чрез IO-Link

  • Модул за безопасност за IO-Link
  • 8 безопасни OSSD входа
  • 4 мощни изхода с отделно захранване 24 V
  • PROFIsafe-телеграма, предавана чрез IO-Link
  • Безопасност съгласно SIL 3 и PLe

IO-Link за свързани с безопасността приложения
Благодарение на протокола за предаване „PROFIsafe“, стандартните сензори за безопасност и задвижващите механизми могат да се управляват чрез IO-Link. Всичко, от което се нуждаете, е модулът PROFIsafe с IO-Link. Той има 8 безопасни цифрови входа (OSSD) и 4 изхода за функция безопасност. Иновацията: От хардуерна страна модулът е просто свързан към нормален модул IO-Link Master чрез IO-Link. Специалната предавателна PROFIsafe- осигурява „тунелна“ връзка с контролер за безопасност в рамките на нормалната IO-Link комуникация. Тя отговаря на нивата на безопасност SIL 3 съгласно IEC 61508/EN 61508 и PLe съгласно EN ISO 13849-1.

Мощни изходи за функция безопасност
Отделно захранване 24 V чрез L-кодирани гнезда M12 осигурява възможност за свързване на мощни актуатори. Изходите могат да се конфигурират като PNP или NPN.

От хардуерна страна модулът PROFIsafe с IO-Link е свързан към порт A или B на модул IO-Link Master AL1400 или AL1402. Модулът за безопасност се захранва чрез отделен L-кодиран кабел M12. Протоколът за предаване „PROFIsafe“ осигурява „тунелна“ безопасна комуникация с контролера за безопасност.

Лесна смяна на модули чрез щекер за адресиране
Щекерът за адресиране E7700S на PROFIsafe осигурява възможност за проста и бърза смяна на AL200S без компютър и без допълнителен софтуер.Този щекер с памет просто се включва в AL200S и запаметеният адрес на PROFIsafe се предава автоматично на новия модул PROFIsafe с IO-Link.

Аксесоари

Гнездо M12, свързващ кабел 2,5 mm2, L-кодиран (захранване)