You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Централно управление и следене на глобални автопаркове

 • Директна връзка от центъра за управление до машината на обекта
 • Съгласуване на хардуера и облачно решение за лесно прилагане в рамките на минути
 • Подобрена сервизна логистика благодарение на ранна диагностика
 • Оценка на данните за машината и използването й за оптимизиране на Вашия автопарк

Комплект mobileIoT на ifm – управление и услуги
С комплекта mobileIoT вие можете да следите Вашия автопарк и неговото работно състояние. Това ви помага да реагирате своевременно на изискванията за техническо обслужване. Системата е подходяща за компании за лизинг на автопаркове и за производители на оригинални части, които искат да добавят стойност към офертите за своите клиенти, чрез предоставяне на прецизно техническо обслужване след продажбата. Много бързо може да се приложи адаптиране към промяната на изискванията на клиента, като конфигурация на машината.

mobileIoT DataPortal
Можете да получите достъп до цялата специфична информация за вашите машини в mobileIoT DataPortal. Генерирайте отчети и адаптирайте собствените си приборни табла или тези на Вашите клиенти. Инструментите за анализ и хронологичните данни Ви дават възможност да прогнозирате промените в състоянието на Вашите машини, да планирате мерки за своевременно техническо обслужване и да избегнете скъпи неизправности на машината.

Глобалното управление на машината изисква хардуер за прехвърляне на данни в облака:

CR3145 – mobileData
Устройството е свързано към CANbus. Ако е активирана функционалността на облачните услуги, предаваната чрез CANbus информация се прехвърля в облака чрез режима CANmonitor.

Спецификация на устройството:

 • 3G модем (gsm/gprs/edge/umts/hsdpa)
 • вътрешни антени за клетъчна връзка и gnss
 • gps/glonass (до 56 канала)
 • CAN интерфейс
 • жироскоп и акселерометър
 • IP 67
 • електрическо захранване: 6 до 32 V DC
 • Маркировка CE, E1 и fcc

CR3150 – mobileMaintenance/3G
Подобно на CR3145 това устройство позволява лесно свързване между машина и облак. В допълнение, CR3150 позволява свързване в реално време на ОТА с вашия CANbus или дори директно с вашата система за управление.

Спецификацията на устройството е същата като тази за CR3145, но има допълнително:

 • 2-ри интерфейс CANbus
 • WLAN и Bluetooth интерфейс с вътрешни антени
 • Свързване в реално време на ОТА с машината
 • актуализации на фърмуера и софтуера чрез WLAN/Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

CR3156/7 използва радио технология от следващо поколение, която осигурява възможност за свързване на машините към мрежи 4G в ЕС и Америка.

Спецификацията на устройството е същата като тази за CR3145, но има допълнително:

 • модем 4G (в зависимост от региона)
 • външни радио и GPS антени
 • по-големи обеми вътрешна памет за актуализации на машината
 • актуализации на фърмуер и софтуер по радиото