You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Максимална гъвкавост: Многопортови модули с IO-Link

 • Възможност за конфигуриране на функциите на цифровите и аналоговите входове/изходи чрез комуникация IO-Link само в един модул
 • 8 порта за В/И с възможност за конфигуриране
 • Електрическо разделяне между спомагателното напрежение и IO-Link
 • Цифрови входни филтри, мощни изходи (всеки по 2 A)
 • Задаване и диагностика на параметрите чрез IO-Link

Възможни са всякакви комбинации само в един модул
Тези модули с IO-Link осигуряват възможност за свързване на традиционни цифрови и аналогови сензори, а също така и на цифрови актуатори към IO-Link. За тази цел модулите имат 8 гъвкави порта, които могат да се конфигурират поотделно: като цифрови входове и изходи, като аналогов вход (4...20 mA или 0...10 V). Тази уникална възможност за свободно конфигуриране във всякаква комбинация от аналогови и цифрови портове в един модул пести средства. Вие се нуждаете само от един свободен IO-Link порт на контролера.

Мощни изходи за актуатори
Мощните превключващи изходи на версиите PerformanceLine могат да превключват токове до 2 A (16 A на модул). Електрическото разделяне между захранващото напрежение и комуникацията на IO-Link осигурява максимална защита.

Предимства и ползи за клиента

Циклична или нециклична конфигурация на портовете
Основна характеристика на модулите с много портове от ifm е гъвкавостта на конфигурирането на портовете. Потребителят може да определи циклична или нециклична версия чрез избор на идентификатора на съответното устройство чрез IO-Link. Това дава възможност за задаване на циклична или нециклична конфигурация на функцията на всеки порт на модула (AI, DI, DO).

L-кодирано външно електрическо захранване (PerformanceLine):

 • Изходен ток 16 A на модул, превключване на 2 A на връзка
 • Промишлена версия със специален материал на корпуса, устойчив на масла и охлаждащи течности
 • L-кодиран захранващ кабел, необходим за захранване с по-големи токове
 • Електрическото разделяне между захранващото напрежение и интерфейса на IO-Link гарантира надеждна комуникация на данни (съвместима с IO-Link)
 • Актуаторите могат да се изключват отделно от сензорите

А-кодирано външно електрическо захранване (StandardLine):

 • Ограничен изходен ток до 1,8 A на 4 връзки
 • Предлага се като версия за промишлени приложения или като специална версия за хранителната промишленост
 • Допълнително електрическо захранване чрез стандартен кабел
 • Електрическото разделяне между захранващото напрежение и интерфейса на IO-Link гарантира надеждна комуникация на данни (съвместима с IO-Link)
 • Двойното захранване дава възможност актуаторите да се изключват отделно от сензорите

Захранване от главен А-порт

 • Изходен ток 1 A (общо) за 8 връзки с възможност за превключване
 • Електрическо захранване от главното захранване на сензора, без допълнително външно захранване на актуатора
 • Предлага се като версия за промишлени приложения или като специална версия за хранителната промишленост
 • Не е необходим допълнителен захранващ кабел

IO-Link модули

Аксесоари