You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

В/И модул за система с 3D камера O3M за мобилна употреба

  • Разширява системата на камерата с добавяне на двоични и аналогови входове и изходи
  • Лесно преоборудване на мобилни машини без шинна система
  • Лесна настройка на параметрите чрез Vision Assistant на ifm
  • Включително CAN кабелни мостчета и всички необходими адаптерни кабели

Лесно разширяване за допълнителни входове и изходи
Системата с 3D камера O3M е снабдена по подразбиране с CAN връзка за интегриране в мобилни машини, на която често се инсталира тази шина. На машини без CAN шина новият В/И модул може да се свърже директно към 3D камерата чрез доставения съединителен кабел. Модулът разширява системата, като добавя двоични и аналогови входове и изходи, които могат да бъдат свързани към контролер без шинна система.

Интуитивно задаване на параметрите и програмиране
В/И модул е предварително програмиран и е готов за употреба. Лесно задаване на параметрите или сложно логическо програмиране дават възможност за адаптиране на модула към отделните приложения чрез лесната за работа блокова схема на графичната функция в софтуера ”Vision Assistant“.

Функции и предимства

Входове и изходи за системата с 3D камера O3M
В/И модулът разширява системата с 3D камера O3M, която по подразбиране има само една CAN връзка и една Ethernet връзка, чрез допълнителни двоични и аналогови входове и изходи. В/И модулът осигурява общо 2 аналогови входа (0...32 000 mV), 10 двоични входа, 1 изход с ШИМ и 11 двоични изхода, всичките предварително програмирани. CAN шина дава възможност за свързване на В/И модула към 3D системата. С модула се доставят предварително монтирано кабелно мостче, а също така и съединителни кабели.

Задаване на параметри и създаване на логически връзки
Задаването на параметрите на 3D системата и създаването на логически връзки се извършва чрез Vision Assistant на ifm. В/И модулът не се нуждае от никакво програмиране. Логическите връзки се представят графично във вид на функционална блокова схема във Vision Assistant. Те могат да се състоят от прости функции И/ИЛИ, но могат също да включват аритметични операции с опции за памет.

Лесно преоборудване
В/И модулът е много подходящ за преоборудване на 3D системи, на съществуващи мобилни машини или промишлени инсталации, които нямат CAN шина. Той изисква само свързване на входовете и изходите на модула към съществуващата система, за да могат да се управляват например генератори на звуков или оптичен сигнал и актуатори. В промишлените инсталации свързването на съществуващите PLC се извършва чрез двоичните изходи на В/И модул. Това опростява значително интегрирането на системата с 3D камера.

Продукти