You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

По-добре е без поплавък: Капацитивно измерване на ниво, което не се нуждае от техническо обслужване

 • Оптимизирани за използване при хидравлични масла и охлаждащи течности
 • Не е необходимо техническо обслужване, няма механични части.
 • Лесна настройка на функцията на изхода чрез индуктивен бутон за обучение

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

 • 2 подлежащи на конфигуриране превключващи изхода, които се определят от средата или от температурата
 • Адаптиране към различни среди (напр. вода/масло)

Капацитивен превключвател на зададеното ниво LI
 LI513 измерва среди, като масло и вода, без използване на движещи се части. Надеждно и без техническо обслужване. Липсва вредният ефект при механичните сензори, при които наслояването на вещества до залепване. Същото се отнася и за температури на водата до 85°C. Като говорим за температура: Благодарение на втория превключващ изход, тази измерена стойност може да се използва лесно за управление на процеси в допълнение на измерването на ниво. Алтернативно, могат да се измерват нивата на две различни среди. Ако желаете, можете да потопите LI в студена (или гореща) вода. Това е възможно благодарение на фабричната настройка. На всичко друго сензорът се обучава мигновено чрез индуктивния бутон за обучение или настройка на параметрите чрез IO-Link.

Както можете да видите, LI513 има предимство пред всеки поплавък. Въпреки че, или по-скоро понеже, той няма движещи се части. Капацитивно измерване на ниво, което не изисква техническо обслужване.

Защо да използваме сензор за контрол на ниво LI?

Не се изисква техническо обслужване „Включи и работи“ Един сензор измерва две стойности и има два превключващи изхода Две различни среди
Не се изисква техническо обслужване, понеже сензорът няма движещи се части. Предлага се готов за работа в базирана на вода среда Измерване на ниво с вграден контрол на температурата Надеждно разпознаване на продуктите. Разграничаване между масло и вода.

Следене на зададено ниво на охлаждащи течности

Приложение

 • Просто и надеждно следене на зададено ниво, напр. за защита от преливане

Ползи

 • Надеждно следене, благодарение на капацитивната технология на измерване
 • Прост за настройка чрез вградените индуктивен бутон или софтуер
 • Следене на температура и ниво за повишена прозрачност във вашето приложение
 • Извършва следене в голям температурен диапазон

Следене на зададено ниво на хидравлично масло

Приложение

 • Просто и надеждно следене на зададено ниво на хидравлично масло

Ползи

 • Следене на температура и ниво за повишена прозрачност във вашето приложение
 • Надеждно следене благодарение на капацитивната технология на измерване
 • Няма движещи се части
 • Проста настройка чрез вградените индуктивен бутон или софтуер

Замества поплавъците

Предимства
Няма движещи се части. Няма залепване или заяждане. Поради това се намаляват времето и усилията за техническо обслужване и се увеличава времето на годност за експлоатация на инсталацията. Функционира при наличие на замърсявания или пяна. Лесно приспособима монтажна позиция.

Четири различни дължини:

 • LI5131 (132 mm)
 • LI5132 (273 mm)
 • LI5133 (481 mm)
 • LI5134 (737 mm)

Добавена стойност благодарение на IO-Link

Адаптивни настройки
Превключващите изходи могат да се конфигурират свободно
По-големи възможности
В допълнение на измерването на ниво може също да се измерва температура с помощта на IO-Link
Прозрачни процеси
Следене и отчитане на тенденциите на промените в средата на базата на следене на състоянието (CBM)
Надеждни
Опростена настройка благодарение на управлението на данните в главния модул
Ориентирани към решението
Цялостни решения за вашето приложение