You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Начален комплект за IO-Link Master устройство с 4 порта, IoT core и интерфейс MQTT

Здравите компоненти с IO-Link – температурен сензор, щекерно захранване с взаимозаменяем адаптер, кабел за Ethernet и за сензори осигуряват бърза и удобна връзка на технологията за автоматизация със света на информационната техника

  • IO-Link Master устройство с 4 порта, IoT core и интерфейс MQTT
  • Стартов комплект за приложения на IoT, за изтегляне
  • Софтуер „LR DEVICE“ за въвеждане на параметрите на IO-Link в ifm устройство с памет
  • Включва температурен сензор с IO-Link, щекерно захранване с взаимозаменяем адаптер, кабел за Ethernet и за сензори

Стартов комплект за IO-Link Master устройство
С този стартов комплект можете да изпробвате веднага интерфейса на IoT core на IO-Link Master устройството на бюрото си. Свържете температурния сензор с IO-Link към IO-Link Master устройството и предайте стойността на сензора на различни IoT софтуерни среди чрез TCP/IP JSON или MQTT. По този начин можете да свързвате лесно здрави компоненти от технологията за автоматизация към света на информационната техника.

Стартов комплект за приложения на IoT, за изтегляне
В този стартов пакет на IoT ще намерите практически примери за това как да отчитате и обработвате лесно стойности на температурата с интернет браузър, Excel, Postman или NodeRed.

Предимства и ползи за клиента

Интерфейс на IoT за света на информационната техника
IoT core осигурява достъп до всички обхвати на данните на IO-Link Master устройството и сензорите. Установените повиквания с HTTP и команди на JSON осигуряват възможност за четене или запис на информация. Връзката със света на информационната техника се осъществява чрез интерфейса на IoT core. В допълнение на това, ifm предлага и други IO-Link Master устройства с различни интерфейси за индустриални мрежи, за нивото на автоматизацията.

Показва измерваните стойности в интернет браузъра или в Excel
Най-бързото и просто повикване с HTTP може да бъде направено чрез интернет браузър или Excel. Стартовият пакет съдържа малък пример за това как можете да визуализирате стойността на температурата във всеки интернет браузър. Можете също да записвате стойности на температурата в Excel за последващ анализ и оптимизация на вашата инсталация.

Конфигуриране на сензори чрез LR DEVICE
Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава обща схема на цялата инсталация. В допълнение на това, всички свързани сензори са обозначени със съответните параметри. Това означава, че може да се извършва настройка на параметрите на всички сензори в системата от една централна точка.

Лесно свързване на сензори
Тези сензори и актуатори са свързани чрез стандартни съединителни кабели M12 без екран. Могат да се свързват до 4 сензора с IO-Link и същите да се захранват с общо до 3,6 A. Кабелът може да бъде с дължина до 20 m.

Безопасни цифрови данни
Данните на сензорите се предават в цифрова форма. За разлика от аналоговите сигнали контактното съпротивление и EMC смущенията не могат да увредят сигналите.