You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Удължаване на AS-i мрежи до 1000 m!

Повторител с температурен диапазон –25–70C за монтаж в малки разпределителни шкафове и с изключително дълъг срок на експлоатация

  • Увеличен работен температурен диапазон –25–70C
  • Вграден пасивен краен елемент на шината
  • Надеждна дълготрайна работа при тежки условия
  • Бърз пренос на данни за безопасност при работа
  • Ясно видими диагностични светодиоди
  • Свързващи терминали за свързване

Действие
Повторителите се използват за AS-интерфейс, за да може мрежовият кабел да бъде удължен над 100 m. Галваничното разделяне на сегментите на мрежата и независимите захранвания гарантират стабилност. За 62-мата участници се осигурява по-голям общ ток и спадането на напрежението намалява.

Функции на устройството
Подобрените работни характеристики са поместени в новия корпус SmartLine. Докато обикновените повторители обикновено са с температурен диапазон 0–55C, новото устройство от ifm работи надеждно в широк диапазон –25–70C. Подобреният работен температурен диапазон прави новото устройство от ifm лидер в класа си. Това води до по-дълъг срок на експлоатация, което пести време и пари. Друга нова функция: вграденият пасивен краен елемент на шината.