You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Специална свързваща техника от сензора до ERP

ecolink EVF сега също с връзка Ethernet-M12 за модули IO-Link и конектори RJ45 – специално за хигиенни и мокри зони

  • Без халогени и без силикон
  • Релефна гайка осигурява подобрено хващане и допринася за оптималното уплътняване, дори при затягане на ръка
  • Постоянна защита от вибрации благодарение на назъбения контур
  • Висока устойчивост на материала на стандартните, използвани в хранителната промишленост почистващи препарати

ecolink M12 за хигиенни и мокри зони в хранителната промишленост
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, безопасните технологични процеси и правилният монтаж водят до успех при продължителна работа. Защитата от вибрации с асиметрично действие задържа гайката плътно на мястото й, като се гарантира оптимално и постоянно уплътняване. За монтаж и демонтаж не са необходими инструменти и същите могат да се извършват безпроблемно на ръка. Специално адаптираните за приложението висококачествени материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират максимални стандарти за качество.