You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Инкрементални енкодери от неръждаема стомана за мокри помещения

Корпус от неръждаема стомана за устойчивост на корозия - IO-Link позволява използването на 3-жилни кабели

  • Дълголетие: корпус от неръждаема стомана за корозионна устойчивост
  • Намаляване на разходите: IO-Link позволява използването на трижилни кабели
  • Постоянно: Ясно четлив лазерен етикет
  • Без загуба на стойности: Може да се конфигурира и като единичен енкодер чрез IO-Link
  • Програмируемите параметри означават, че са необходими по-малко типове

За неблагоприятни условия на околната среда
Инкременталните енкодери от неръждаемата стомана на ifm, за приложения като синхронизация на конвейерни ленти, осигуряват по-дълги интервали за поддръжка в тежки условия. Повишената степен на защита IP 67 позволява да се използват във влажни зони в хранително-вкусовата промишленост.

Благодарение на IO-Link
Всички инкрементални енкодери от ifm работят като абсолютни,които връщат единица, когато се настроят от IO-Link. Те откриват и запазват стойността на позицията си, дори и да не успеят.

Комуникация с IO-Link
Стойностите на процеса, настройката на параметрите и диагностичните данни могат да се предават чрез IO-Link. Превантивната поддръжка сега е толкова лесна, колкото и детската игра.