You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

IO-Link Master специално за разпределителен шкаф

IO-Link Master модулите за разпределителен шкаф служат като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа

  • Разделяне на мрежата за автоматизация и ИТ мрежата
  • Готови за Индустрия 4.0 благодарение на новия IoT Core
  • 8 IO-Link портове с пълна V1.1 функционалност
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat или TCP/IP JSON
  • Master и устройството могат да бъдат конфигурирани със софтуера LR DEVICE

IO-Link Master за света на автоматизацията и ИТ
IO-Link Master модулите за разпределителен шкаф служат като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Освен това важната информация на интелигентните сензори може да бъде изпратена и паралелно в ИТ света. С отделна IoT Ethernet букса ИТ мрежата може да бъде изградена напълно отделно от мрежата за автоматизация. Информацията на сензорите достига в ИТ света отделно през традиционен TCP/IP-JSON дисплей.

Предимства и ползи за клиентите

  • Разделяне на мрежата за автоматизация и ИТ мрежата

Експлоатационната готовност на устройството е с най-висок приоритет. Мрежата за автоматизация не бива при никакви обстоятелства да се смущава отвън. По тази причина на този уред има отделна IoT Ethernet букса, която разделя ИТ мрежата и мрежата за автоматизация. По този начин важната информация на сензорите може да се изпрати надеждно към ИТ и ERP системите.

  • Конфигуриране на сензорите с LR DEVICE

Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава общ преглед на цялото устройство. Освен това всички свързани сензори се показват със съответните параметри. По този начин е възможно параметриране на всички сензори в системата от централно място.

  • Обикновено свързване на сензора

Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни присъединителни кабели M12 без екраниране. Присъединителните кабели се закрепват лесно към IO-Link Master посредством разглобяем щекер COMBICON. Могат да бъдат свързвани до 8 IO-Link сензора, които да бъдат захранени със сумарен ток до 3,6 A. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.

  • Сигурно дигитализирани данни

Данните на сензорите се предават в цифров вид. За разлика от аналоговите сигнали, контактните съпротивления и електромагнитните смущения не могат да повлияят върху сигналите.