You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Многофункционална система за обработка на аналогови измерени стойности

Лесно отчитане и интуитивно управление с помощта на сензорен дисплей

  • Добра четливост на индикацията
  • Интуитивно управление с помощта на сензорен дисплей и текст
  • Червено, жълто и зелено маркиране на показанието при надвишаване на или спадане под зададената стойност
  • 16-битова разделителна способност
  • Допълнителни функции, като например тара, филтър, изчисление на средни стойности, обединявания на сигнали

Аналогов индикатор 4.0
Новият многофункционален индикатор е повече от просто индикатор: Той извършва децентрализирана обработка на аналогови сигнали и при необходимост подава тази информация към управление от по-високо ниво. Благодарение на интелигентните характеристики той е особено подходящ за употреба заедно с Industrie 4.0.

Многостранен аналогов индикатор
Интелигентният дисплей показва различни технологични параметри на сензори с аналогов изход и трансмитери с изход за стандартен сигнал. С помощта на настройващите се свободно коефициенти на мащабиране е възможно преизчисление на входящите сигнали и показването им като физични стойности (напр. налягане, температура, количество на протичаща течност). По този начин при използването на трансмитер за налягане е възможно например да се покаже обемът на напълване на даден резервоар. Освен това входящите сигнали могат да се изчисляват един спрямо друг, например за измерване на диференциално налягане.

Комфортно управление
Настройката се осъществява чрез модерен, резистивен сензорен дисплей директно на индикатора. Дисплеят се превключва автоматично от режим на индикация в режим за параметриране. Всички параметри се показват под формата на ясен текст така, че да е възможно интуитивно управление. Механизъм с парола предпазва срещу нежелано манипулиране.

Следене на гранични стойности
Потребителят може да зададе предварително до четири гранични стойности. При надвишаване на или спадане под зададената стойност се извършва превключване на до четири тиристорни изхода. Състоянието на изходите се показва и цветът на показанието може да е в червен, жълт или зелен цвят в зависимост от технологичната стойност.