You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. Доклад за приложение, демо производство, Аахен

Топлинен разходомер с IO-Link за машинни инструменти

Оптимизацията на разхода на ресурси става все по-важна. ifm разработи системи, предназначени за измерване и анализ на консумативите. В производството на демонстрационния завод в Аахен се обработват множество метални листове с различна дебелина. Тук SD6100 установява количеството на защитния газ по време на лазерното рязане.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – софтуер за задаване на параметри за сензори IO-Link

LINERECORDER SENSOR е софтуер за ясно структурирано онлайн и офлайн задаване на параметри за сензорите IO-Link на ifm през USB адаптер. Той позволява консистентно задаване на параметри и визуализация на всички сензори и актуатори с IO-Link интерфейс. Някои стандартни функции са импортирането на IODDs и автоматичната идентификация на свързаните устройства. Ясното представяне на регулируемите параметри позволява лесно дефиниране на функциите на устройствата. Наборите от параметри могат да бъдат записани и прехвърлени. Освен това те могат да бъдат архивирани като pdf файлове за целите на документирането. Технологичните стойности се показват графично по време на задаването. Това помага на потребителя да оптимизира параметрите за съответното приложение и осигурява гладко действие на съоръжението.