You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Реагирайте своевременно на пазарните изисквания в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки

Хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки са в процес на голяма промяна.

Потребителите очакват по-голямо разнообразие, по-голяма функционалност на техните храни и имат по-големи изисквания към устойчивостта на техните хранителни продукти. Те обаче също са готови да платят повече за тези услуги.

Производството на течни храни и напитки е много по-разнообразно, отколкото преди само няколко години. По този начин повишените изисквания на потребителите оказват голямо влияние върху производствените процеси на производителите на хранителни продукти. Те се нуждаят от значително по-гъвкави и съответно по-сложни производствени процеси. Това увеличава рисковете от престои и неизправности във Вашето производство. Характерен показател от пивоварния отрасъл показва, че неизправностите в производството могат да струват скъпо: Годишните загуби в целия свят поради неефективности в производството възлизат на стока на стойност до 8,3 милиарда евро. Това означава, че загубите могат да възлязат до 1/20 от общия обем на производството.

Директно към моето решение

Нарастващата сложност обаче създава директна възможност за увеличаване на печалбата благодарение на разнообразна оптимизация на процесите. В това отношение производителите на хранителни продукти трябва да:

  1. настроят своите системи по такъв начин, че да могат бързо да преминават от един продукт към друг, за да се гарантира необходимото разнообразие от продукти.
  2. поддържат малки времена и разходи за промяна на производството, за да се осигури оптимална ефективност във Вашата система.
  3. следят процесите по възможно най-добрия начин, за да открият източниците на неизправности на ранен етап и по този начин да се избегнат престои и загуби в производството, както и влошаване на качеството на продуктите.
  4. осигурят прозрачен и устойчив модел на производствените процеси, за да убедят своите клиенти в устойчивото производство.

В това отношение ifm осигурява иновативни решения

Иновативните решения за автоматизация Ви позволяват да се справите с новите изисквания към производството на хранителни продукти и да бъдете в крак с конкурентите в технологично отношение. Вижте следващите страници, за да се информирате за решенията на ifm за подобряване на готовността за работа, производителността и качеството на Вашата система. Например, като използвате нашите сензори за ниво с IO-Link, Вие избягвате загубите от производството, като следите нивото на Вашите резервоари с висока точност и го виждате на таблото с уреди в реално време. Щракнете тук за повече решения: