You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Risse + Wilke

Усъвършенстване на Вашите автомобили със защита срещу сблъсък

Водачите на вилкови високоповдигачи се нуждаят от високо ниво на концентрацията, когато маневрират при движение на заден ход. Базираната на камера система против сблъсък от ifm, която разпознава автоматично хора и препятствия в задната зона на автомобила, предупреждава водача и ако е необходимо, спира автомобила и осигурява помощ. Иновацията: Съществуващите автомобили могат да се преоборудват лесно с този плюс за безопасността.

Студеното въртене на валовете Risse + Wilke Kaltband GmbH в Изерлон произвежда метални листове с различни дебелини и качества. Навитите на рулони необработените стоманени ленти се прекарват многократно през студени ролки, докато не придобият необходимите качества на материала. След това от тях се щанцоват режещи дискове, плочи на съединители и други метални части.

Тежки мотокари транспортират рулоните от мястото на съхранение до прокатния стан и обратно. Трябва да се преместват огромни маси: Мотокарите и транспортираният товар могат да тежат до 30 тона. Само един стоманен рулон може да тежи повече от 12 тона. Това означава, че спирачният път на повдигачите е малко по-дълъг от този на стандартен автомобил.

Внимание при маневриране

Особено при движение на заден ход, напр. след като рулонът е взет от мястото за съхранение или от прокатния стан, водачите трябва да бъдат много внимателни, за да избегнат сблъсъци с други мотокари или с хора, когато завиват в лентата за движение. Те не само трябва да следят задната зона на автомобила, но също така трябва да гарантират, че носещият хидравличен подемник с клатещ се от едната към другата страна товар няма да се сблъска с нищо.

Флориан Ролф, ръководител на производството в Risse + Wilke, описва огромните предизвикателства, пред които са изправени водачите: „Мотокарите са оборудвани с помощни средства, като огледала и камери. Въпреки това водачите трябва да бъдат много бдителни през цялото време, те трябва винаги да имат видимост на 360° и да следят своя товар и посоката, в която се движат. В същото време те трябва да бъдат информирани какво се случва около тях, напр. за колеги и подизпълнители, пресичащи пътя им. В противен случай може да се достигне лесно до критични ситуации, които искаме да избегнем.“

Система за предупреждение срещу сблъсък

За да се избегнат подобни критични ситуации, специалистът по сензори на ifm от Есен е разработил система за автоматично откриване на сблъсъци. Чрез 3D камера системата следи постоянно задната част на мотокара и предоставя на водача визуална и акустична обратна връзка. В зависимост от нивото на конфигурацията помощната система може дори да спре автомобила при необходимост.

Надеждно се откриват всички препятствия. Благодарение на специална класификация на отразяващи материали, напр. светлоотразителни жилетки или дрехи, предупреждението за сблъсък за хората може да получи предимство пред това с други предмети. Това повишава безопасността на хората и предоставя на водача достатъчно време да намали скоростта на високоповдигача и да спре навреме. Това осигурява максимална безопасност при маневриране.

Лесно преоборудване

ifm предлага системата за предотвратяване на сблъсък като готов за стартиране пакет с приложение (номер за поръчка ZZ1103). Пакетът включва всички компоненти за настройка в рамките на няколко минути на напълно функционираща система за предупреждаване за сблъсък на мобилна машина, напр. вилков високоповдигач, колесен товарач, багер, товарач на контейнери или транспортен автомобил.

Освен камерата, монитора и контролера пакетът съдържа всички необходими кабели и принадлежности за монтаж. Това означава, че с него може да бъдат оборудвани лесно всички мобилни машини с напрежение на бордовата система 24 V.

Пускането в експлоатация на системата е много лесно: След механичния монтаж на системата и свързване с кабели в готовност за включване и работа се извършва настройка за няколко минути чрез бутоните и цветния дисплей на блока за управление. В процеса на интуитивна настройка са необходими само няколко параметъра (височина и ъгъл на наклона на камерата, ширина на автомобила). След това системата е готова за работа. За разлика от други системи за настройка на параметрите не е необходим компютър.

За да настрои системата, потребителят трябва само да измери височината и ъгъла на наклона на камерата, както и ширината на превозното средство, и да ги въведе в контролера.

Могат да бъдат определени различни зони, така че водачът да се предупреждава само когато това е наистина необходимо. Това означава, че може да се използва пълният потенциал на O3M в зависимост от ситуацията, което помага за надеждно предотвратяване на злополуки. В същото време благодарение на технологията „измерване на времето за преминаване“ на PMD на практика са невъзможни фалшиви аларми.

За специални изисквания при настройката има експертни настройки. Има предварително програмирани входове и изходи за допълнителна сигнална лампа, зумери, работа в режим на готовност или състояние на готовност на системата.

3D сензорите са подходящи за приложения с повишена надеждност в зони на закрито и открито. Високата степен на защита и устойчивостта на удар и вибрации, както и широкият температурен диапазон отговарят на всички изисквания за използване в мобилни машини.

Заключение

Обобщение на Флориан Ролф: „Системата е много добра за свеждане на риска до минимум. Мога да я използвам на мотокари за предотвратяване на влизане на служителите в опасната зона и на първо място за предотвратяване на възникването на опасна или рискова ситуация.“ Това означава, че системата против сблъсък, която може да се вгради много лесно в съществуващите автомобили, осигурява максимална безопасност за всички видове мобилни машини и подпомага ежедневната работа на водачите.