You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Сертификати за калибриране, сертификати за материали и услуги
  5. Сертификати за калибриране, сертификати за материали и услуги
  6. ZC0063

рекалибриране на инфрачервени температурни сензори

ZC0063

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW2002

рекалибриране на инфрачервени температурни сензори

ZC0063

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW2002

Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}Технически детайли
Механични данни
Тегло [g] 20,8
Забележки
Забележки
Устройството трябва да се върне на доставчика.
Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране.
Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски).
Замяна на поръчки са възможни само ако сензорът е в чист вид при връщане.
В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ZC0063-00 — 27.07.2017 —