You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Downloads

Софтуерен пакет O3D200

Софтуерен пакет за O3D200 Съдържание: фърмуер, E3D200 софтуер за конфигурация, Процес Интерфейс Настройки GUI

Този софтуер е съвместим със следните продукти:

V1

 • Обозначение
 • Размер
 • SHA-256
 • Тип
 • Описание
 • Обозначение E3D200 V1.1 GUI
 • Размер 22,9 MB
 • SHA-256
  Файлов хеш SHA-256

  e71e384af1e07c826d71d2dfde28ef79d42da32255eb11fcd4a245f390d2ec9c

 • Тип .zip
 • Описание Софтуер за конфигурация E2D200 версия 1.1, Процес Интерфейс Настройки GUI за O3D200
 • Обозначение O3D300 FW 4098/4093
 • Размер 69,6 MB
 • SHA-256
  Файлов хеш SHA-256

  ca02456f6cbe9ba14cf5dc7ad9c01340758f6de6d20282aeb57a24d7b9c2758b

 • Тип .zip
 • Описание – O3D200 фърмуер 4098 – O3D200 фърмуер 4093 – първичен код за FW 4098 – Лицензен файл за FW 4098 – Надстройка на фърмуер до 4063 – Връщане към по-стара версия на фърмуер от 4063 към 4041