1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Други
  5. О-пръстени и уплътнения

Резервни части - О-пръстени

  • Надеждно радиално и аксиално уплътняване
  • Уплътнено състояние дори при много високо налягане в системата

Резервни части - О-пръстениРезервни части – O-пръстени и уплътнителни пръстени

O-пръстени и уплътнителни пръстени гарантират надеждно уплътняване на вградените в тръбопроводите и резервоарите сензори за следене на технологични процеси. С каучукови O-пръстени устройствата се уплътняват и срещу много високи налягания. Първоначалното уплътняване се постига чрез предварително пресоване на O-пръстена при монтажа. Крайното уплътняване се получава от комбинирането на предварителното пресоване и действащото налягане в системата.