1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Други
  5. Заземителни скоби

Резервни части - заземяващи скоби

  • За свързване на магнито-индуктивни датчици за поток към проводник за еквипотенциална връзка
  • Голяма контактна повърхност на проводника
  • За безопасно заземяване на датчици за поток

Резервни части - заземяващи скобиРезервни части – заземяващи скоби

При вграждането на магнитно-индуктивен сензор за поток в незаземена тръбопроводна система (например пластмасови тръби) устройството трябва да бъде заземено. Това се гарантира надеждно със заземяваща скоба.