You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Други

Други

  • Защитни капачки, осигуряващи класа на защита, дори ако не се използват захранващи контакти
  • Гайки за надеждно фиксиране на датчици с резбова втулка
  • Монтажни основи за бърза смяна на датчици
  • Обозначаващи табелки за надеждно маркиране на връзките и подмодулите

Други

Резервни части

Предпазните капачки гарантират съответния клас на защита на централните разпределители или модулите чрез затваряне на неизползваните букси; табелките с надписи служат за тяхното сигурно обозначаване. За надеждното уплътняване на вградените в тръбопроводите и резервоарите сензорите за следене на технологични процеси се използват уплътнителни пръстени.