1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Защита на устройството
  5. Защитни стъкла

Защита на устройството - Предпазни стъкла

  • Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
  • Осигуряване на надеждност на процеса в хранителната промишленост и тази за напитки


Защитни екрани

Защитен екран предпазва предния прозорец на визуалните сензори и системите за идентификация от замърсявания и повреждане. В хранително-вкусовата промишленост се използват защитни екрани от пластмаса, за да бъде избегнато замърсяването на продукцията с парчета стъкло и по този начин да се гарантира висока технологична безопасност.