1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за системи за управление
  5. Модули за препълване

Аксесоари за системи за управление - модули за препълване

  • Външна централна защита на електронни устройства
  • Свързване чрез 6,3 mm куплунг с плоски щифтове

Аксесоари за системи за управление - модули за препълванеПринадлежности за системи за управление – натоварващо-разтоварващи модули

Натоварващо-разтоварващите модули (Load-Dump) предпазват електроните елементи и устройствата от пикове в напрежението в захранващите системи генератор-акумулатор, каквито обикновено се намират в мобилните работни машини. Свързването става с 6,3 mm плосък щекер.