You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за вибрационни системи за следене
  5. Аксесоари за вибрационни сензори

Аксесоари за вибрационни системи за следене - Аксесоари за вибрационни сензори

  • Импулсен генератор за генериране на определени механични импулси
  • Ефективна защита срещу нарушаване на действието
  • Ефективна защита срещу замърсяване

Аксесоари за вибрационни системи за следене - Аксесоари за вибрационни сензори

Принадлежности за системи за контрол на вибрациите – принадлежности за сензори за вибрации

Импулсният генератор служи за генерирането на механично дефинирани импулси, с които може да бъде симулирано предаването на сигнала през корпуса на частта. По този начин може да бъде определено оптималното място за вграждане на сензор за вибрации.
Предпазната капачка пази сензорите за вибрации от непреднамерено преместване и манипулиране.