You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за вибрационни системи за следене

Аксесоари за вибрационни системи за следене

  • Високопроизводителен софтуер на OPC сървър за диагностика на вибрации
  • Софтуер за лесна настройка на параметри с визуализиране на данните
  • Защитна бариера за взривобезопасна работа на датчици за вибрации
  • Импулсен генератор за генериране на определени механични импулси
  • Ефективна защита срещу нарушаване на действието и замърсяване

Аксесоари за вибрационни системи за следене

Принадлежности за системи за контрол на вибрациите

Принадлежностите на ifm за системи за контрол на вибрациите включва монтажни адаптери, импулсни генератори, предпазни капачки и защитни бариери. Монтажните адаптери служат за навиване на сензори за вибрации в повърхността на машината. С импулсния генератор може да бъде определено оптималното място за вграждане на сензор за вибрации. Предпазната капачка пази сензорите от непреднамерено преместване и манипулиране. Защитните бариери позволяват използването на сензори за вибрация във взривоопасни зони.