1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. For Safety at Work

Accessories for AS-Interface - For Safety at Work

  • Обозначение за аварийно изключване
  • Свързващи щекери за модулите за безопасност


За Безопасност на работното място (Safety at Work)

Преходните конектори се монтират основно в разпределителни кутии и корпуси. Те служат за свързване на сензори, актуатори и модули чрез щекери и свързващи кабели.